Författningsändringsregister: 1999

1205/1999
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1204/1999
Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1203/1999
Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund
1201/1999
Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen
1197/1999
Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar
1196/1999
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1193/1999
Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
1192/1999
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta i registret över religionssamfund
1191/1999
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
1190/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1189/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
1188/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
1187/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om nationellt stöd för produktion av spannmålsutsäde
1185/1999
Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer
1183/1999
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
1182/1999
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
1181/1999
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2000
1179/1999
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid museiverket
1177/1999
Finansministeriets beslut om vissa metallmynt som upphör att vara lagliga betalningsmedel
1176/1999
Finlands Banks beslut om att vissa sedlar upphör att gälla som lagliga betalningsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.