Författningsändringsregister: 1999

1175/1999
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
1174/1999
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2000
1173/1999
Tillkännagivande om presidentkandidater
1172/1999
Statsrådets beslut om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att trygga fiskbeståndens levnadsförhållanden
1171/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1170/1999
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens konstmuseum
1169/1999
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1161/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 2000 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1160/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 2000 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1159/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om slaktbidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1158/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om rökdon
1153/1999
Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete
1150/1999
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 2000
1146/1999
Lag om utstationerade arbetstagare
1143/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1142/1999
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1140/1999
Förordning om Skogsforskningsinstitutet
1136/1999
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1135/1999
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1134/1999
Finansministeriets beslut om fastställande av grundräntan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.