Författningsändringsregister: 1999

1125/1999
Lag om ombildande av Växtförädlingsanstalten till ett aktiebolag
1124/1999
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1123/1999
Förordning om besiktning av fartyg
1122/1999
Lag om upphävande av lagen om lärarutbildning
1121/1999
Lag om säkerhetskontroller vid domstolar
1114/1999
Lag om Skogsforskningsinstitutet
1111/1999
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst
1110/1999
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Kimbangun kirkkokunta i registret över religionssamfund
1109/1999
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av den nya samfundsordningen för religionssamfundet Finlands Adventkyrka i registret över religionssamfund
1107/1999
Förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1103/1999
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1102/1999
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomter som erhållits av renskötsel
1097/1999
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1096/1999
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1091/1999
Statsrådets beslut om televisionsavgifter
1090/1999
Statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1086/1999
Förordning om sammanslagning av Kestilä reservfängelse med Pelso centralfängelse
1084/1999
Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1083/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om en viss föreskrift
1081/1999
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.