Författningsändringsregister: 1999

1080/1999
Förordning om ändring av räntorna enligt 31 § förordningen om bostadsproduktion
1071/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om sitt beslut om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörande och att utrota dem
1070/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1067/1999
Förordning om upphävande av förordningen angående förbud för utbjudande av tryckalster på störande sätt
1066/1999
Förordning om upphävande av förordningen om identitetskort
1059/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om en förteckning över farliga ämnen
1057/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om ändring av beslut om främmande ämnen i animaliska livsmedel
1056/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för köttbesiktning och för tillsynen över vissa anläggningar inom köttbranschen
1054/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1999
1042/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2000
1041/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar
1038/1999
Förordning om upphävande av vissa förordningar om den behörighet som högskoleexamina medför
1034/1999
Lag om upphävande av lagen om semesterpenning för småföretagare
1032/1999
Lag om gottgörelsen till republikens president
1031/1999
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 1999
1030/1999
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
1019/1999
Trafikministeriets beslut om fartygsbesättningens behörighet
1017/1999
Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i landskapet Åland vid val av republikens president år 2000
1016/1999
Lag om avgift som för 2000 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
1009/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1999

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.