Författningsändringsregister: 1999

1008/1999
Inrikesministeriets beslut om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1007/1999
Statsrådets beslut om transportbidrag för kött år 1999
1004/1999
Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om säkra containrar, 1972
1003/1999
Förordning om upphävande av förordningen om anordnande av avgiftsfri sjukvård för tjänstemän inom försvarsministeriets förvaltningsområde
998/1999
Finlands Banks meddelande om att bankernas betalningssystem hålls stängda den 31 december 1999
997/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
995/1999
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden
994/1999
Förordning om ikraftträdande av ändring i tullkonventionen om tillfällig införsel av privata fordon
993/1999
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
988/1999
Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av funktioner inom den kliniska utbildningen i odontologi vid universiteten
987/1999
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
986/1999
Förordning om medicinsk forskning
983/1999
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2000
978/1999
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EG) nr 2158/1999 om förbud mot att leverera utrustning som kan användas för inre förtryck eller terrorism till Indonesien
977/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda indextal
976/1999
Handels- och industriministeriets beslut om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider
975/1999
Skattestyrelsens beslut om Koncernskattecentralens behörighet samt om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
966/1999
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid val av republikens president år 2000
965/1999
Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid presidentvalet år 2000
962/1999
Förordning om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.