Författningsändringsregister: 1999

1366/1999
J ord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1365/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1364/1999
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999 års skördeskador
1363/1999
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
1360/1999
Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
1359/1999
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
1358/1999
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
1357/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
1356/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1354/1999
Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1353/1999
Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1352/1999
Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
1346/1999
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1341/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare
1340/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall
1328/1999
Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter
1323/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
1322/1999
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2000
1321/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1320/1999
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.