Författningsändringsregister: 1995

1622/1995
Förordning om social- och hälsovårdsutbildning i landskapet Åland
1620/1995
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Ukraina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1619/1995
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Ukraina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1618/1995
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Tjeckien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1617/1995
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1616/1995
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Sydafrika för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1615/1995
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sydafrika för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1614/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsersättningsnämndens avgiftsbelagda prestationer
1612/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1611/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1610/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1609/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om bindande av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda ersättningar vid förändringen i löne- och prisnivån
1608/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om bindande av i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda förmåner och andra belopp vid förändringen i löne- och prisnivån
1607/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om bindande av i arbetspensionslagarna och i lagarna gällande avträdelsesystem avsedda förmåner vid förändringen i löne- och prisnivån
1605/1995
Trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter
1604/1995
Trafikministeriets beslut om koncession för besiktning och registrering av fordon
1602/1995
Förordning om upphävande av 5 och 8 §§ förordningen om handel med samt installering och reparation av trafikförnödenheter
1598/1995
Förordning om registrering av fordon
1597/1995
Förordning om fordonsförvaltningscentralen
1593/1995
Lag om koncession för besiktning och registrering av fordon

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.