600/1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten och förhindrande av spridning av djursjukdomar i samband med import och export av kött och köttvaror mellan Finland och andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphövda: 164/1997 Viitetiedot
Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 01.07.1994
OBS: Innehåller bilagor I-VIII

Ändringar

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.