1473/1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av levande fisk och rom från övriga delar av Finland till Ule älvs, Vuoksens, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki och Hiitolanjoki vattensystem, till de delar av Kymmene älvs vattensystem som ligger ovanför Voikkaa stigningshinder samt till de delar av Koutajoki och Kemjoki vattensystem , som ligger inom Finlands gränser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphövda: 314/1993 Viitetiedot
Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 01.01.1992

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.