Författningsändringsregister: 1991

1744/1991
Förordning om indragning av en tjänst vid statens studiestödscentral
1739/1991
Förordning om behörighetsvillkoren och uppgifterna för personalen vid Helsingfors universitet
1738/1991
Förordning om enheten Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
1735/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom försvarsmakten
1734/1991
Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Jugoslavien
1726/1991
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1725/1991
Civiltjänstförordning
1723/1991
Civiltjänstlag
1715/1991
Lag om upphävande av 14 § 6 mom. folkhälsolagen
1713/1991
Lag om upphävande av lagen om främjande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg i utrikesfart
1707/1991
Lag om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1706/1991
Inrikesministeriets beslut om resandekort
1705/1991
Statsrådets beslut om avvärjande av storolyckor på grund av kemikalier
1704/1991
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt familjepensionslagen
1703/1991
Förordning om redovisning enligt 62 § folkpensionslagen för kommunens andel av tilläggsdelarna för 1992
1699/1991
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1992
1698/1991
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1992
1691/1991
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1992
1689/1991
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1687/1991
Lag om upphävande av 27 § lagen om placeringsfonder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.