Författningsändringsregister: 1990

984/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stabilisering av prisnivån för mat- och matindustripotatis
983/1990
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
982/1990
Statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna
981/1990
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
979/1990
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1990
976/1990
Lag om exportkostnadsavgift för spannmål
973/1990
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning
972/1990
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration
971/1990
Finansministeriets beslut om meddelande om uttaxering per skattöre till skattestyrelsen 199
970/1990
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och kommundelar skall utgöra specialområden
966/1990
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1991
964/1990
Förordning om ikraftträdande av konventionen om årlig avlönad semester för sjömän
963/1990
Förordning om ikraftträdande av konventionen om avlönad semester
962/1990
Förordning om ikraftträdande av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen nr 88 om arbetsförmedlingens organisation samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
961/1990
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förkortande av arbetstiden till 40 timmar i veckan
956/1990
Lag om undantagsarrangemang med anledning av att beskattningen för 1989 fördröjs
955/1990
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1991
954/1990
Statsrådets beslut om återbäring av exportdepositionerna som erlagts för cellulosa och träfritt tryckpapper
950/1990
Förordning om avgifter för konsumentforskningscentralens prestationer
946/1990
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om Vänskapens naturskyddsområde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.