Författningsändringsregister: 1990

1353/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsdistrikten
1352/1990
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
1344/1990
Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på ränta och vinstandel i vissa fall
1341/1990
Lag om källskatt på ränteinkomst
1337/1990
Förordning om fiskeristadga för Enare träsk och dess biflöden
1336/1990
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom utrikesförvaltningen
1332/1990
Lag om upphävande av lagen om inskränkning i nyttjanderätten till fastigheter, belägna nära intill rikets landgräns
1330/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om grunder som bör iakttagas vid fastställande av köpvärde för levande villebråd
1329/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om undantagande av vissa områden för jaktvårdsändamål
1326/1990
Förordning om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1317/1990
Lag om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1314/1990
Lag om exportkostnadsavgift enligt åkerarealen
1307/1990
dning om lantbrukets forskningscentral
1305/1990
Lag om styrning av husdjursproduktionen
1295/1990
Landsbygdsnäringslag
1275/1990
Förordning om täckande av kostnaderna för bankinspektionens verksamhet
1274/1990
Förordning om bankinspektionen
1273/1990
Lag om bankinspektionen
1271/1990
Andelsbankslag
1270/1990
Sparbankslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.