Författningsändringsregister: 1990

1269/1990
Affärsbankslag
1268/1990
Lag om depositionsbankernas verksamhet
1266/1990
Lag om stimulerande av frivilliga kommunsammanslagningar under 1992 och 1993
1265/1990
Trafikministeriets beslut om tillämpning av förordningen om fartygsbemanning och fartygspersonalens behörighet
1264/1990
Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1263/1990
Statsrådets beslut om postavgifter för tidningar
1262/1990
Förordning om statsförvaltningens handlingsplaner för jämställdhet
1260/1990
Förordning om verkställighet av samhällstjänst
1259/1990
Förordning om samhällstjänst
1258/1990
Skattestyrelsens beslut angående anmälningsskyldighet för virkesköpare
1257/1990
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1990
1256/1990
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1254/1990
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1991
1253/1990
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1251/1990
Lag om höjning som motsvarar ränta i beskattningen
1250/1990
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1991
1249/1990
Statsbudgeten för 1991
1248/1990
Förordning om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården
1247/1990
Mentalvårdsförordning
1245/1990
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.