Författningsändringsregister: 1990

1196/1990
Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1193/1990
Lag om tillämpning av lagen om pension för arbetstagare på arbetsförhållandena för personalen vid Finlands Banks sedeltryckeri
1189/1990
Förordning om upphävande av 3 a § 7 punkten förordningen om bostadsbidrag
1186/1990
Lag om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån
1183/1990
Trafikministeriets beslut om upphävande av ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut angående den kunskap i landets andra språk, som skall av vissa innehavare av tjänst eller befattning i enspråkigt ämbetsdistrikt fordras
1181/1990
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1177/1990
Förordning om revision av statshushållningen
1176/1990
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
1175/1990
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1173/1990
Lag om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser
1169/1990
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1162/1990
Lag om fett- och proteinaccis på foder
1159/1990
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter
1158/1990
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1154/1990
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1153/1990
Förordning om Kadettkårens förtjänstmedalj
1152/1990
Förordning om förbundet Insinööriupseeriliittos förtjänstmedalj
1151/1990
Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Lappo patronfabriks besittning till ett nytt aktiebolag samt att vidta vissa arrangemang när bolaget bildas
1149/1990
Lag om mätteknikcentralen
1147/1990
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.