Författningsändringsregister: 1990

1104/1990
Justitieministeriets beslut om formulär till blankett för yrkande på rättelse av vallängd
1103/1990
Lag om upphävande av lagen om förhandlingsrätt för innehavare av statens tjänst och befattning
1095/1990
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas
1094/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1093/1990
Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar
1090/1990
Förordning om försöksverksamhet med avgifter för hemservice
1084/1990
Lag om accis på fosforgödselmedel
1083/1990
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1082/1990
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1081/1990
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1080/1990
Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1078/1990
Finansministeriets beslut om de grunder enligt vilka värdet på vissa värdepapper fastställs
1077/1990
Statsrådets beslut om specialansvarsområden inom den specialiserade sjukvården
1075/1990
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finland, Republiken Österrike, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweitziska Edsförbundet å ena sidan och den Europeiska ekonomiska gemenskapen å andra sidan, om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter
1074/1990
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om export från Rumänien av vissa textilprodukter för import till Finland
1073/1990
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Malaysia om export från Malaysia av en viss textilprodukt för import till Finland
1064/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1062/1990
Lag om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål
1059/1990
Lag om upphävande av lagen om rätt att bedriva valutaväxling
1055/1990
Finansministeriets beslut om upphävande av beslutet om räkenskapsverken

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.