Författningsändringsregister: 1990

1054/1990
Statsrådets beslut om ersättning för utkomststöd till vissa personer som flyttar till Finland samt för särskilda kostnader för social- och hälsovård som givits dem
1053/1990
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1052/1990
Förordning om avgifter för tillstånd att bygga kraftverk och elanläggningar
1051/1990
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid gränsbevakningsväsendet
1047/1990
Lag om försäljning av en bostadsfastighet i Helsingfors stad till aktiebolaget Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy
1046/1990
Lag om ägobyte mellan finska staten och Helsingfors stad
1045/1990
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1044/1990
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1990
1039/1990
Veterinärvårdsförordning
1031/1990
Förordning angående tilläggsfullmakter för statsrådet att uppta lån under år 1990
1030/1990
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet
1029/1990
Förordning om ikraftträdande av den europeiska ramkonventionen om samarbete över riksgränser mellan lokala och regionala samhällsorgan
1028/1990
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Cuba om visumfrihet
1026/1990
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift 1991
1025/1990
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1991
1021/1990
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1990
1020/1990
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen
1019/1990
Förordning om de av Post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen
1018/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkesdistrikt samt om högsta tillåtna antal renar
1017/1990
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.