Författningsändringsregister: 1990

1016/1990
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1015/1990
Ändringar i statsbudgeten för 1990
1014/1990
Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
1013/1990
Statsrådets beslut om delegationen för beredning av arbetsskyddsföreskrifter
1011/1990
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1005/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1004/1990
Finansministeriets beslut om fastställande och debitering av skogsvårdsavgift för 1989
1003/1990
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1002/1990
Statsrådets beslut om avtal om avstående från mjölkproduktion, vilka ingås åren 1990 och 1991
1001/1990
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
999/1990
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet i landskapet Åland beträffande kommunalskatt
997/1990
Lag om upphävande av 5 § 3 mom. 1 punkten lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
994/1990
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1991
991/1990
Trafikministeriets beslut angående tillämpning av statsrådets beslut (803/88) gällande televisionslicenser
990/1990
Statsrådets beslut om studiestöd för vuxenstuderande
989/1990
Förordning om ersättning för examina i finska och svenska språken
988/1990
Förordning om delegationen för sameärenden
987/1990
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
986/1990
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
985/1990
Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.