Författningsändringsregister: 1990

1398/1990
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1991
1397/1990
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för naturgasinvesteringar
1396/1990
Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader
1395/1990
Statsrådets beslut om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
1394/1990
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1991
1391/1990
Förordning om inrättande av en tjänst vid polisen
1385/1990
Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållnin
1384/1990
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
1383/1990
Förordning om avgifter för prestationer vid vissa statliga skolor och läroanstalter på utbildningsstyrelsens verksamhetsområde
1380/1990
Förordning om den utbildningsersättning som skall betalas till arbetsgivare med stöd av utbildningsavtal
1374/1990
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1372/1990
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1368/1990
Förordning om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa
1364/1990
Lag om exceptionell sänkning av privata arbetsgivares folkpensionsavgift 1991
1363/1990
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
1362/1990
Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1991
1361/1990
Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1991
1360/1990
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används för försök och annat vetenskapligt ändamål
1357/1990
Lag om Vasa universitet
1354/1990
Lag om samordning av den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.