Författningsändringsregister: 1987

944/1987
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
943/1987
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
942/1987
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1988
941/1987
Förordning om övervakning av icke-joniserande strålning
937/1987
Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om arbetarskyddsförvaltningen
933/1987
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
932/1987
Förordning om patent på livs- eller läkemedel
926/1987
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
925/1987
Statsrådet beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
924/1987
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
922/1987
Statsrådets beslut innehållande allmän anvisning om skäliga hyror för bostäder med centralvärme på vissa orter
921/1987
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning beträffande maximibeloppen för förhöjningar av bostadslägenheters hyror Utfärdat i Helsingfors den december 1987
920/1987
Lag om temporära arrangemang för sänkning av räntan på vissa bostadslån samt för anstånd med amorteringar och räntor på dem
918/1987
Förordning om ikraftträdande av ändringar i protokoll nr 3 till avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
917/1987
Förordning om ikraftträdande av ändringar i den till det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT) fogade förteckningen över Finlands tullmedgivanden och av lagen om godkännande av sagda ändringar
916/1987
Förordning om ikraftträdande av Genéveprotokollet (1987) till det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT)
915/1987
Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor samt av protokollet om ändring av konventionen
914/1987
Förordning om ikraftträdande av konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och i bilaga I därtill
913/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande och i bilaga I till konventionen
912/1987
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.