Författningsändringsregister: 1987

911/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
910/1987
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1988
908/1987
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Danmark, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
907/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmark, Island, Norge och Sverige för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
906/1987
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
905/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
904/1987
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
903/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
902/1987
Trafikministeriets beslut om verkställighet av militärfordonsförordningen
901/1987
Militärfordonsförordning
896/1987
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
895/1987
Statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget och yrkesutbildningsbidraget för statstjänstemän
891/1987
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
890/1987
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av svaveldioxidutsläpp från kraftverk och pannanläggningar som använder tung brännolja
889/1987
Statsrådets beslut om allmänna anvisningar för begränsandet av utsläpp av svavelföreningar från oljeraffinaderier
888/1987
Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol
887/1987
Statsrådets beslut om storleken under år 1988 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
886/1987
Statsrådets beslut om asbestarbete
885/1987
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
883/1987
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om räntestödslån med anledning av 1987 års skördeskador

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.