Författningsändringsregister: 1987

882/1987
Lag om räntestödslån med anledning av skördeskadorna år 1987
879/1987
Ändringar i statsförslaget för år 1987
877/1987
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
876/1987
Finansministeriets beslut om grunder för värdet av vissa förmåner, som hör till lantbrukslägenhet
871/1987
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1988 Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1987
870/1987
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1987 Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1987
869/1987
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1988
866/1987
Lag om fastighetsindelningsåtgärder med avseende på suveränitetsholmar och ändring av riksgränsen
865/1987
Justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
863/1987
Statsrådets beslut om tilläggspris som skall betalas till odlarna för sockerbetor
861/1987
Förordning om granskning av videoprogram och andra bildprogram
854/1987
Förordning om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder
848/1987
Förordning om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat
846/1987
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1988
844/1987
Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning
843/1987
ning om Trafikskyddet
842/1987
Förordning om trafiksäkerhetsdelegationen
839/1987
Förordning om ikraftträdande av den nordiska överenskommelsen om förmåner vid arbetslöshet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
838/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den nordiska överenskommelsen om förmåner vid arbetslöshet
837/1987
Förordning om de finska beskickningar i utlandet som är förhandsröstningsställen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.