Författningsändringsregister: 1987

Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

1274/1987
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid finansministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
1261/1987
Finansministeriets beslut om anmälan om valet av lag som skall tillämpas när en tjänst indras
1260/1987
Förordning om havsforskningsinstitutet
1259/1987
Lag om havsforskningsinstitutet
1255/1987
Lag om riksdagens tjänstemän
1250/1987
Lag om försäkringsföreningar
1247/1987
Förordning om ikraftträdande av 1986 års internationella kakaoavtal och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1246/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i 1986 års internationella kakaoavtal
1242/1987
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
1237/1987
Statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1236/1987
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1235/1987
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid gränsbevakningsväsendet
1234/1987
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelserna
1233/1987
Länsstyrelselag
1229/1987
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong
1228/1987
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och sjöfartsfördraget med Danmark
1227/1987
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Kina om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete
1226/1987
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av det långvariga handelsavtalet med Kina
1225/1987
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Malaysia om skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1224/1987
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Malaysia om skydd för investeringar
Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.