Författningsändringsregister: 1987

Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

1223/1987
Skattestyrelsens beslut om det avdrag som skall göras från lön som begränsat skattskyldig studerande eller praktikant eller person som arbetar inom ramen för nordiskt program för arbetsutbyte erhåller
1217/1987
Förordning om inrättande och indragning av tjänster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1216/1987
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid polisen
1214/1987
Skattestyrelsens beslut angående förskottsinnehållning på lön, prestationer som avses i 5 och 6 § lagen om förskottsuppbörd samt på prestation enligt lagen om lönegaranti
1213/1987
Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel i vissa fall
1212/1987
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1988
1207/1987
Republiken Finlands statsförslag för år 1988
1206/1987
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
1205/1987
Förordning om medling i arbetstvister
1204/1987
Förordning om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
1203/1987
Förordning om statens tjänstekollektivavtal
1200/1987
Förordning om semester och semesterersättning för vissa deltidsanställda statstjänstemän, statstjänstemän i bisyssla samt timlärare
1194/1987
Förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendet
1192/1987
Lag om upphävande av lagen om socialministeriets försäkringsavdelning
1190/1987
Förordning om kollektivavtal för statens affärsverk
1183/1987
Förordning om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran
1175/1987
Förordning om justering av maximibeloppen för plikt, som avses i lagen om kollektivavtal
1171/1987
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
1170/1987
Statsrådets beslut om delegationen för specialgruppers idrottsverksamhet
1169/1987
Statsrådets beslut om villkoren för industritullar
Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.