Författningsändringsregister: 1987

Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

1168/1987
Statsrådets beslut om ändring av tullen på vissa lantbruksprodukter
1167/1987
Förordning om tillämpning av tulltarifflagen
1164/1987
Lag om utrikesförvaltningen
1163/1987
Förordning om freds- och konfliktsforskningsinstitutet
1157/1987
Handels- och industriministeriets beslut angående beloppet av transportstöd vid i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter avsedda fartygstransporter
1156/1987
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1155/1987
Trafikministeriets beslut om begränsning av godstrafiktillstånd som beviljas för bedrivande av yrkesmässig motorfordonstrafik
1154/1987
Trafikministeriets beslut om iakttagande av europeiska transportministerkonferensens (CEMT) resolutioner 53 och 26 om internationella flyttransporter och ett multilateralt kvotsystem
1153/1987
Statsrådets beslut om förordnande av Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i vissa kommuner
1152/1987
Statsrådets beslut om förordnande av Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab att utöva verksamhet i vissa kommuner
1141/1987
Förordning om finansministeriet
1140/1987
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas
1139/1987
Statsrådets beslut om räntan för bostadslån enligt jorddispositionslagen och vissa andra lagar
1137/1987
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1135/1987
Förordning om rätt för veterinärer att överlåta läkemedel för behandling av djur
1134/1987
Förordning om avgifter för inspektion av växter
1133/1987
Förordning om jakt på björn, varg och järv
1131/1987
Lag om vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
1117/1987
Statsrådets beslut om stöd för placering av handikappade i arbete
1116/1987
Statsrådets beslut angående gruppering av kommunerna för utbetalning av frontmannapension
Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.