Författningsändringsregister: 1987

Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

1115/1987
Statsrådets beslut angående gruppering av kommunerna för utbetalning av tilläggsdel enligt folkpensionslagen
1108/1987
Lag om tillämpning av lagen om pension för arbetstagare på arbets- och tjänsteförhållandena för den i lagen om Postbanken avsedda postbankspersonalen
1104/1987
Förordning om länsungdomsnämnder
1099/1987
Lag om republikens presidents kansli
1088/1987
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken om visumfrihet
1084/1987
Förordning om nämnden för behandling av postavgifterna för tidningar
1083/1987
Förordning om teleavgifter
1080/1987
Lag om upphävande av lagen om tjänster och befattningar vid statsjärnvägarna
1077/1987
Förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 8 § sysselsättningslagen vid statliga ämbetsverk och inrättningar
1075/1987
Förordning om upphävande av förordningen angående arbetsskickligheten för maskinskrivare i statens tjänst
1069/1987
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för år 1988
1068/1987
Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad
1067/1987
Inrikesministeriets beslut om överföring av en viss lägenhet och vissa lägenhetsdelar från Toholampi kommun till Kelviå kommun
1066/1987
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenhetsdelar och områden från Kuusamo kommun till Taivalkoski kommun
1065/1987
Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Ikalis stad till Viljakkala kommun
1063/1987
Förordning om avgifter för sådana besiktningar av elanläggningar som skall ombesörjas av elverk
1056/1987
Förordning om polisens personregister
1054/1987
Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
1053/1987
Förordning om delegationen för vattenärenden
1049/1987
Lag om upphävande av 5 § lagen om vatten- och miljöförvaltningen
Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.