Författningsändringsregister: 1987

Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

1340/1987
Förordning om inrättandet av vissa tjänster vid Kuopio universitet, Lapplands högskola och Vasa högskola
1339/1987
Förordning om forskningscentralen för de inhemska språken
1338/1987
Lag om inhemsk produktion av oljeväxter
1334/1987
Lag om stärkelseproduktionen i Finland
1333/1987
Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
1332/1987
Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador
1331/1987
Statsrådets beslut om prissänkningsersättningar som för ersättande av 1987 års skördeskador betalas för vete som säljs som foder eller används i tillverkningen av alkohol
1330/1987
Statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador och som baserar sig på nötboskapsenheter
1327/1987
Lag om socker
1326/1987
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens lantbrukskemiska anstalts prestationer
1319/1987
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
1307/1987
Förordning om tekniska kontrollcentralen
1305/1987
Förordning om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer
1304/1987
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1988
1302/1987
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
1298/1987
Förordning om upphävande av förordningen om anmälan av tillverkning för läkemedelsaktigt bruk
1293/1987
Förordning om statens sinnessjukhus
1292/1987
Lag om statens sinnessjukhus
1291/1987
Förordning om medicinalstyrelsen
1275/1987
Lag om utövning av provisors- och farmaceutyrket
Författningsändringar i nummerordning

1340 - 1275 1274 - 1224 1223 - 1169 1168 - 1116 1115 - 1049 1038 - 985 983 - 946 944 - 912 911 - 883 882 - 837 ...28 - 5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.