Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

957/1986
Statsrådets beslut om temporär begränsning av import av timotej- och ängssvingelfrö
956/1986
Förordning om avgifter för Elinspektionscentralens besiktningar
944/1986
Förordning om temporära arrangemang beträffande statsförslaget
943/1986
Ändringar i statsförslaget för år 1986
941/1986
Förordning om de finska representationer i utlandet som är förhandsröstningsställen
940/1986
Förordning om de post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen
938/1986
Statsrådets beslut om erläggande av extra ersättning såsom engångsersättning i vissa fall till personer som ådragit sig skada under krigen åren 1939-1945
935/1986
Förordning om fiske, vilket under år 1987 bedrivs inom Finlands fiskezon av fiskefartyg från Sovjetunionen och Sverige
934/1986
Förordning om statens råd för vetenskap och teknologi
932/1986
Lag om steinerpedagogiska specialskolor
929/1986
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
928/1986
Statsrådets beslut om förutsättningarna för räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
927/1986
Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
926/1986
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
925/1986
Förordning om livsmedel från djur som behandlats med läkemedel
923/1986
Förordning om ikraftträdande av en ändring i den till det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT) fogade förteckningen över Finlands tullmedgivanden
922/1986
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § lagen om Finlands delegation i Nordiska rådet
920/1986
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
919/1986
Justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall
916/1986
Förordning om ersättningens belopp enligt lagen om vägbefordringsavtal
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.