Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

914/1986
Produktsäkerhetslag
911/1986
Finansministeriers beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
909/1986
Förordning angående förhöjning av statlig borgen till Nordiska Investeringsbanken
907/1986
Lag om skattelättnader vid ett koncernarrangemang
900/1986
Lag om undantagsstadganden i skattelagarna år 1987
899/1986
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1987
898/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
897/1986
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1987
896/1986
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
894/1986
Lag om oljeavfallsavgift
893/1986
Förordning om avgifter till tekniska kontrollcentralen
891/1986
Förordning om anställningsstöd till företag
889/1986
Förordning om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
883/1986
Lag om godkännande av en ändring i den till det allmänna avtalet rörande tulltariffer och handel (GATT) fogade förteckningen över Finlands tullmedgivanden
882/1986
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1987
881/1986
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1986
880/1986
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
878/1986
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar, vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1987
877/1986
Förordning om diplomatpass och tjänstepass
876/1986
Lag om ägobyte mellan staten och aktiebolaget Kajaani Oy
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.