Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

875/1986
Handels- och industriministeriets beslut om blanketter och prisannonsering vid avbetalningsköp
874/1986
Handels- och industriministeriets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen
873/1986
Förordning om undantag vid tillämpningen av vissa stadganden i 7 kap. konsumentskyddslagen
871/1986
Förordning om försvarsmaktens körkort
864/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
857/1986
Förordning om bringande i kraft av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
856/1986
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Sovjetunionen om gränsen för den ekonomiska zonen, fiskezonen och kontinentalsockeln i Finska viken och i nordöstra delen av Östersjön
855/1986
Lag om temporära arrangemang för sänkning av räntan på vissa bostadslån samt för anstånd med amorteringar och räntor på dem
853/1986
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
852/1986
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
851/1986
Statsrådets beslut innefattande allmän anvisning om att hyrorna för bostadslägenheter inte skall höjas
849/1986
Statsrådets beslut om temporärt slopande av tullen på bananer
846/1986
Lag om bostadshusreservering vid beskattningen
845/1986
Handels- och industriministeriets beslut om maximimängderna formaldehyd i vissa textilprodukter
844/1986
Trafikministeriets beslut angående besiktningskontor och -byråer samt deras verksamhetsområden
843/1986
Statsrådets beslut om kostnaderna för inkvartering och förplägning av elever som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning
842/1986
Statsrådets beslut om de allmänna grunder enligt vilka tillstånd av yrkesutbildningsmyndighet inte behövs för inledande av yrkeskurs
839/1986
Förordning om ikraftträdande av lagen om flyttning av statens frökontrollanstalt från Helsingfors stad till Loimaa stad
838/1986
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Sri Lanka om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Sri Lanka
837/1986
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Pakistan om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Pakistan
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.