Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

836/1986
Förordning om bringande i kraft av protokollet om privilegier och immuniteter för INMARSAT
835/1986
Förordning om bringande i kraft av protokollet till avtalet om Panamakanalens permanenta neutralitet och drift
834/1986
Förordning om bringande i kraft av ändringarna i konventionen rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten
833/1986
justitieministeriets beslut om höjning av de skyddade beloppen av lön vid utmätning
832/1986
Finansministeriets beslut om förlängning av tiden för inlämnande av skattedeklaration
831/1986
Statsrådets beslut om temporärt slopande av accisen på oljekraftfoder
830/1986
Statsrådets beslut om temporärt slopande av tullen på socker
825/1986
Lag om koncernbidrag vid beskattningen
817/1986
Skattestyrelsens beslut om avdrag vid beskattning för kostnader för handhavandet av statligt förtroendeuppdrag
816/1986
Finlands Banks beslut om beskrivningen av Finlands Banks ettusen, etthundra och femtio marks sedlar av 1986 års typ
815/1986
Statsrådets beslut om storleken under år 1987 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
814/1986
Statsrådets beslut om tilläggspris som skall betalas till odlarna för sockerbetor
813/1986
Statsrådets beslut om fastställande av i 2, 7 och 12 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
807/1986
Förordning om bringande i kraft av 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
806/1986
Lag om ägobyte mellan staten och Vanda stad
805/1986
Justitieministeriets beslut om formulär till blankett för rättelseyrkande i vallängd
804/1986
Statsrådets beslut om temporär ändring av tullen på vissa frukter
803/1986
Statsrådets beslut om förordnande av vissa kommuner till specialområden
794/1986
Förordning om statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd
793/1986
Undervisningsministeriets beslut om antecknande av ändring av den redogörelse, som innefattar Suomen Metodistikirkko - Metodistkyrkan i Finland benämnda religionssamfunds trosbekännelse och formen för dess offentliga religionsutövning samt av samfundsordningen i registret över religionssamfunden
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.