Författningsändringsregister: 1986

792/1986
Undervisningsministeriets beslut om antecknande av ändring av den redogörelse, som innefattar Islam-församlingen i Finland benämnda religionssamfunds trosbekännelse och formen för dess offentliga religionsutövning samt ändring av samfundsordningen i registret över religionssamfunden
791/1986
Undervisningsministeriets beslut om skolgång i Finland för barn som bor utomlands
790/1986
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1987
789/1986
Statsrådets beslut om byggnadscement
788/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av det löneindextal, varom stadgas i 9 § förordningen om pension för arbetstagare
786/1986
Förordning om smittsamma sjukdomar
785/1986
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans vapen
776/1986
Statsrådets beslut om temporärt upphävande av tullpreferens för tält med ursprung i utvecklingsländer
773/1986
Förordning om bringande i kraft av den i Paris år 1971 reviderade världskonventionen om upphovsrätt och om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
772/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den i Paris år 1971 reviderade världskonventionen om upphovsrätt
771/1986
Förordning om bringande i kraft av den i Paris år 1971 reviderade Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
770/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den i Paris år 1971 reviderade Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk
769/1986
Förordning om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen
762/1986
Lag om besättande av statstjänster i vissa fall och om överlämnande av vissa förordningar till riksdagen
756/1986
Lag om införande av statstjänstemannalagen
755/1986
Statstjänstemannalag
748/1986
Förordning om bringande i kraft av tilläggsprotokollen till avtalen med Europeiska ekonomiska gemenskapen och med Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater samt därtill anslutna handlingar med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollen och de därtill anslutna handlingarna
747/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollen till avtalen med Europeiska ekonomiska gemenskapen samt med Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater samt i därtill hörande handlingar med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska gemenskaperna
746/1986
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av lån för sjötransportmateriel
745/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av förteckningen över starkt denaturerade spritslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.