Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 ...31 - 1

744/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för lyftanordningar, som används vid lastning och lossning av fartyg
743/1986
Statsrådets beslut om grunder för erläggande av transportstöd för inhemsk fisk
742/1986
Statsrådets beslut om höjning av fiskevårdsavgiften och pilkfiskeavgiften
739/1986
Förordning om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden
735/1986
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Zambia om visumfrihet
734/1986
Förordning om bringande i kraft av protokollet om ingripande på det öppna havet vid föroreningar genom andra ämnen än olja samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet och lagen om ändring av 6 § lagen om förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg
732/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ingripande på det öppna havet vid föroreningar genom andra ämnen än olja
730/1986
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
727/1986
Förordning om avgifter som uppbärs för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat
722/1986
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration
721/1986
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utjämningsavgift för utsäde
719/1986
Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis
718/1986
Statsrådets beslut om överföring av vissa tjänster och befattningar
717/1986
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom trafikministeriets förvaltningsområde
716/1986
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
715/1986
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid Helsingfors universitet
714/1986
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom justitieministeriets förvaltningsområde
713/1986
Förordning om vissa tjänsteregleringar
712/1986
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utgiva innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning
711/1986
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utgiva kontrollanmälan
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.