Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 512 - 468 ...31 - 1

710/1986
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om temporärt ordnande av fiske i Pielisjoki
708/1986
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
706/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
704/1986
Statsrådets beslut om häradena
701/1986
Förordning om avgifter för lantbrukets forskningscentrals prestationer
698/1986
Förordning om avgifter i inrikes posttrafik
697/1986
Förordning om postavgifterna för tidningar och tidskrifter
696/1986
Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Schweiz om social trygghet
692/1986
Förordning om temporär organisering av vatten- och miljöförvaltningen
686/1986
Förordning om bringande i kraft av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
685/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
682/1986
Statsrådets beslut om tillämpningen på vissa hamnar av ordningsreglerna för lastning och lossning av fartyg
673/1986
Förordning om bringande i kraft av ändringar i konventionen om underlättande av internationell sjöfart
672/1986
Förordning om bringande i kraft av protokollet angående ändring av konventionen om internationellt betydelsefulla kärr- och strandmarker som är tillhåll för vattenfåglar
671/1986
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Schweiz om social trygghet och om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
670/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Schweiz om social trygghet
669/1986
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
668/1986
Inrikesministeriets beslut om förnyat fastställande av Nurmijärvi kommuns bärkraftsklass för år 1986
667/1986
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid annan därmed jämförbar föreställning
664/1986
Statsrådets beslut om fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 512 - 468 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.