Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 512 - 468 467 - 411 ...31 - 1

662/1986
Förordning om Tekniska högskolan
661/1986
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa bestämmelser angående laxfisket
660/1986
Finansministeriets beslut om kvittning och avkortning av förskott som återbärs för år 1985
653/1986
Förordning om missbrukarvård
648/1986
Statsrådets beslut om förordnande av en del av en kommun till specialområde
647/1986
Förordning om skatt på inkomst och förmögenhet
645/1986
Förordning om förlängande av giltighetstiden för överenskommelserna med Pakistan om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Pakistan
643/1986
Passförordning
642/1986
Passlag
641/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbeten som är farliga för unga arbetstagare
640/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut angående bestämmande av de etiketter och godkännande av annan beteckning, som kärl innehållande starkt denaturerad sprit skall vara försedda med
638/1986
Förordning om delegationen för jämlikhetsärenden
637/1986
Förordning om avgifter för säkerhetskontrollen i fråga om kärnkraftverk
636/1986
Förordning om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
634/1986
Förordning om bringande i kraft av handelsavtalet med Albanien
633/1986
Lag om länsindelningen
631/1986
Förordning om Villmanstrands tekniska högskola
630/1986
Trafikministeriets beslut om uppbärande av en lägre televisionslicensavgift i Enontekis kommun
627/1986
Förordning om indragning av en Iektorstjänst vid Joensuu universitet
626/1986
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i skoglig marklära vid Helsingfors universitet
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 ...875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 625 - 567 566 - 513 512 - 468 467 - 411 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.