Författningsändringsregister: 1986

31/1986
Statsrådets beslut om temporär ändring av importavgifter för vissa ostar
29/1986
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
24/1986
Lag om vatten- och miljöförvaltningen
22/1986
Republiken Finlands statsförslag år 1986
21/1986
Handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat
18/1986
Statsrådets beslut om räntan på vissa bostadslån och grundförbättringslån
17/1986
Förordning om nämnden för användningen av indexlag
16/1986
Förordning om bringande i kraft av en ändring i bilaga I till överenskommelsen om statlig upphandling
7/1986
Lag om ändring av grunderna för vissa ämbetsverks och inrättningars utgiftsstater
6/1986
Arbetarskyddsstyrelsens beslut angående förande av förteckning över ämnen och produkter, vilka föranleder risk för kancersjukdom, samt över arbetstagare, som är exponerade för dem
5/1986
Statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter
4/1986
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om hyror för statens tjänstemannabostäder och ersättningar för naturaförmåner
3/1986
Statsrådets beslut om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga
2/1986
Statsrådets beslut om de hyresnivåer enligt vilka hyrorna för statens personalbostäder bestäms
1/1986
Förordning angående bringande i kraft av avtalet med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om samarbete på miljövårdens område

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.