Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

1020/1986
Trafikministeriets beslut om tävlingsbilar och tävlingsmotorcyklar
1018/1986
Förordning om avgifter för riksarkivets och landsarkivens prestationer
1017/1986
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tidig information vid en kärnenergiolycka
1016/1986
Förordning om bringande i kraft av överenskommelserna om associerat medlemskap för Finland i Europeiska rymdorganet och om Finlands deltagande i rymdorganets vetenskapsprogram
1015/1986
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om suveränitetsholmar
1014/1986
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sverige om suveränitetsholmar
1012/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den invaliditetsklassificering som avses i 18 a § lagen om olycksfallsförsäkring
1011/1986
Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid de tekniska högskolorna samt om åliggandena för innehavare av tjänster vid dessa högskolor
1010/1986
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1986
1005/1986
Mönstringslag
1003/1986
Statsrådets beslut om landets indelning i arbetskraftsdistrikt
998/1986
Förordning om sysselsättningsstöd för långtidsarbetslösa
994/1986
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Thailand om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Thailand
993/1986
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Macao om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Macao
992/1986
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Hongkong om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Hongkong
991/1986
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av 4 f § lagen om pension för arbetstagare, 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § lagen om pension för företagare
977/1986
Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
970/1986
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
959/1986
Handels- och industriministeriets beslut angående beloppet av transportstöd vid i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter avsedda fartygstransport
958/1986
Statsrådets beslut om införsel till landet samt om utförsel från landet av spannmål och spannmålsprodukter
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.