Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

1074/1986
Förordning om hästhushållningsdelegationen
1069/1986
Förordning om utrikesförvaltningen
1068/1986
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Korea om begränsning och övervakning av vissa textilprodukter från Republiken Korea
1067/1986
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter
1065/1986
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1987
1061/1986
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för år 1987
1058/1986
Lag om räntestöd krediter för den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer
1055/1986
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för beställda undersökningar och annan kundtjänst vid högskolor
1052/1986
Lag om utveckling av högskoleväsendet
1051/1986
Lag om tillämpning av stadgandena om ed
1044/1986
Förordning om utövning av sjukvårdsyrke
1042/1986
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för år 1987
1041/1986
Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för år 1987
1035/1986
Statsrådets beslut om beviljande av understöd för pälsdjursfarmarens räntekostnader
1034/1986
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk samt om tillämpning av prisstöd som erläggs till yrkesfiskare
1033/1986
Förordning om säkerställande av tillgången på vallväxtfrö
1031/1986
Lag om främjande av näringsverksamt i liten skala på landsbygden
1029/1986
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar
1028/1986
Finansministeriets beslut om grunder för värdet av vissa förmåner, som hör till lantbrukslägenhet
1022/1986
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1987
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.