Författningsändringsregister: 1986

Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

1074/1986
Asetus hevostalousneuvottelukunnasta
1069/1986
Asetus ulkoasiainhallinnosta
1068/1986
Asetus Korean tasavallan kanssa eräiden tekstiilituotteiden Korean tasavallasta tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1067/1986
Asetus Kiinan Kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1065/1986
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista vuonna 1987
1061/1986
Laki vuodelta 1987 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1058/1986
Laki kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävien luottojen korkotuesta
1055/1986
Asetus korkeakouluilta tilatuista tutkimuksista ja muista palvelutehtävistä perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta.
1052/1986
Lag om utveckling av högskoleväsendet
1051/1986
Laki valaa koskevien säännösten soveltamisesta
1044/1986
Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta
1042/1986
Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1987
1041/1986
Laki vuodelta 1987 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta
1035/1986
Päätös avustusten myöntämisestä turkistarhaajien korkokustannuksiin
1034/1986
Päätös myytäväksi toimitetun silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista sekä ammattikalastajille suoritettavan hintatuen soveltamisesta
1033/1986
Asetus nurmikasvien kylvösiemenhuollon turvaamisesta
1031/1986
Lag om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
1029/1986
Päätös taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1028/1986
Päätös maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvon perusteista
1022/1986
Päätös vuonna 1987 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Författningsändringar i nummerordning

1074 - 1022 1020 - 958 957 - 916 914 - 876 875 - 837 836 - 793 792 - 745 744 - 711 710 - 664 662 - 626 ...31 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.