Författningsändringsregister: 1985

Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

1145/1985
Statsrådets beslut om förordnande av vissa kommuner till specialområde
1144/1985
Förordning om postavgifterna för tidningar och tidskrifter
1141/1985
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av jordbruksjord
1140/1985
Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1139/1985
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1138/1985
Statsrådets beslut om räntor för vissa räntestödslån av kreditanstalters medel
1135/1985
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1117/1985
Förordning om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1115/1985
Förordning om rehabilitering av frontveteraner
1113/1985
Lag om finansiering av vissa projekt inom social- och hälsovården
1109/1985
Förordning om statskontoret
1108/1985
Förordning om bringande i kraft av ändringar i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1107/1985
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Bolivia om visumfrihet
1106/1985
Statsrådets beslut om krediter som beviljas Sydafrika
1105/1985
Förordning om förbud mot investeringar i Sydafrika
1104/1985
Lag om vissa åtgärder mot Sydafrika
1103/1985
Förordning om bringande i kraft av konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen och av handlingarna rörande Finlands anslutning därtill samt om ikraftträdandet av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa
1102/1985
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen och i handlingarna rörande Finlands anslutning därtill
1100/1985
Statsrådets beslut om justering av de såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnaderna i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1097/1985
Lag om avstående från att uppbära arbetsgivares barnbidragsavgift för år 1986
Författningsändringar i nummerordning

1145 - 1097 1096 - 1060 1059 - 995 994 - 962 960 - 910 909 - 853 852 - 821 817 - 778 775 - 749 747 - 700 ...16 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.