Författningsändringsregister: 1984

Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

1031/1984
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättning för lagring av matpotatis
1028/1984
Förordning om avgifter för vissa förrättningar av tillsynsmyndigheter i fråga om explosionsfarliga ämnen
1026/1984
Förordning om bringande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Folkrepubliken Kina om handel med textilprodukter
1023/1984
Näringsstyrelsens beslut om mikrobiologiska kvalitetsfordringar på barnmat
1022/1984
Näringsstyrelsens beslut om mikrobiologiska kvalitetsfordringar på glass och glassingrediens
1018/1984
Förordning om kommunala affärsverk
1016/1984
Lag om offentligrättslig arbetsgivares folkpensions- och sjukförsäkringsavgift för år 1985
1015/1984
Lag om arbetsgivares barnbidragsavgift för ar 1985
1014/1984
Lag om privat arbetsgivares folkpensions- .och sjukförsäkringsavgift samt försäkrads folkpensions- och sjukförsäkringspremie för år 1985
1013/1984
Förordning om begynnelsetidpunkten för skyldigheten att erlägga kvotavgift för mjölk
1012/1984
Förordning om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt
1011/1984
Lag om styrning av husdjursproduktionen vissa fall
1010/1984
Lag om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt
1009/1984
Lag om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter samt om betalning av prissankningsersättning
1007/1984
Lag om storleken av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ar 1985
1001/1984
Förordning om upphävande av förordningen angående tillämpning av artikel 10 i det med Tjeckoslovakien ingångna avtalet om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
1000/1984
Förordning om upphävande av förordningen angående tillämpning av artikel 11 i det med polen ingångna avtalet on ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
997/1984
Lag om sjukvårdsartiklar
992/1984
Lag om upphävande av 65 § beskattningslagen
983/1984
Lag om Riksdagsbiblioteket
Författningsändringar i nummerordning

1031 - 983 982 - 932 931 - 880 879 - 835 834 - 789 788 - 754 753 - 719 718 - 678 677 - 634 633 - 596 ...6 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.