Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

85/1983
Statsrådets beslut om ersättande av skador, förorsakade av översvämningar åren 1981 och 1982
84/1983
Förordning om fynd och bärgning av gods som tillhört försvarsmakten
81/1983
Lag om styrning och balansering av lantbruksproduktionen
76/1983
Förordning om inrättande av en forskningsprofessorstjänst vid statens tekniska forskningscentral
75/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid handels- och industriministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
68/1983
Lag om ordningsbot i vägtrafik
66/1983
Ordningsbotslag
65/1983
Arbetskraftsministeriets beslut om den maximala ersättning som enligt förordningen om stöd för placering av arbetshandikappade personer i arbete skall betalas för den som sysselsatts i specialarbete
64/1983
Arbetskraftsministeriets beslut angående tillämpningen av förordningen om stöd för placering av arbetshandikappade personer i arbete
63/1983
Statsrådets beslut angående omorganisering av två länsmansdistrikt
62/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa befattningar vid polisen
60/1983
Lag om rehabilitering av frontveteraner
54/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid försvarsmakten
51/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar inom justitieministeriets förvaltningsområde
50/1983
Förordning om grundande av ett centralfängelse i Pelso
43/1983
Förordning om nämnden för övervakning av revisorssystemet
40/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid ministeriet för inrikesärendena
38/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid gränsbevakningsväsendet
35/1983
Skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på ränta på obligationslån och masskuldebrevslån i vissa fall
34/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för avlönande av kommunala energikonsulenter
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.