Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 ...7 - 4

537/1983
Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. och 5 § hälsovårdsförordningen
536/1983
Förordning om upphävande av förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om indragning av distriktssjukhus och sjukstugor
534/1983
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
533/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
532/1983
Handels- och industriministeriets beslut angående beloppet av transportstöd vid 12 § i mom. lagen om regionalt stödjande av transporter avsedda fartygstransporter
531/1983
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av fisket i sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde
527/1983
Förordning om förbud mot besvär över olycksfallsverkets beslut angående ersättningar i vissa fall till personer som ådragit sig skada under krigen åren 1939 - 1945
526/1983
Statsrådets beslut om extra ersättning i vissa fall till personer som ådragit sig skada under krigen åren 1939 - 1945
521/1983
Förordning om bringande i kraft av konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsbidrag
513/1983
Förordning om specialtillverkningar
512/1983
Förordning om anmälan av tillverkning för läkemedelsaktigt bruk
510/1983
Patent- och registerstyrelsens beslut angående klassificering av varumärken vid registrering
509/1983
Statsrådets beslut om tilläggspris som skall betalas till odlarna för sockerbetor
508/1983
Statsrådets beslut om understöd som beviljas för betalning av ränta på primärlån för hyreshus
506/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om apoteksvaruförteckning
499/1983
Lag om studiesociala förmåner för gymnasieelever
498/1983
Lag om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
497/1983
Lag om tilläggsunderstöd som beviljas kommunerna för utbildning på grundskole- och mellanstadiet
494/1983
Lag om finansiering av yrkesläroanstalter
492/1983
Finansministeriers beslut om extra inköpsavdrag vid omsättningsbeskattning
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...739 - 700 699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.