Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 ...7 - 4

491/1983
Statsrådets beslut om fastställande av vissa områden såsom försöksområden för grundförbättring av bostäder
489/1983
Förordning om bringande i kraft av skriftväxlingen angående ändring av avtalet med Bulgarien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
488/1983
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om arvode för kontroll av lav
487/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder, enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare, 1 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § lagen om pension for företagare
486/1983
Handels- och industriministeriets beslut om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter
485/1983
Lag angående upphävande av 31 § lagen om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
481/1983
Lag om skolor för hörselskadade och synskadade
479/1983
Lag om kommunal skolförvaltning
478/1983
Lag om kvällsgymnasier
477/1983
Gymnasielag
476/1983
Grundskolelag
475/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagavgifterna i vårdanstalter för reumasjuka
474/1983
Statsrådets beslut om de av lagen angående omsättningsskatt förorsakade ändringarna i medicinaltaxan
473/1983
Statsrådets beslut om medicinaltaxa
471/1983
Förordning om ändring av 75 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen
462/1983
Statsrådets beslut om begränsning av husdjursproduktionen i vissa fall
458/1983
Förordning om inrättande av en professorstjänst i stålkonstruktionsteknik vid tekniska högskolan
457/1983
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i marknadsföring av träprodukter vid Helsingfors universitet
456/1983
Förordning om inrättande av en ordinarie professorstjänst i lantbruksteknologi vid Helsingfors universitet
455/1983
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i husdjurslära vid Helsingfors universitet
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...699 - 662 661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.