Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 ...7 - 4

453/1983
Förordning om upphörande med uppbörden av lösen och förrättningsarvoden I Kyro domsaga
451/1983
Lag om extra inköpsavdrag vid omsättningsbeskattning
450/1983
Medicinalstyrelsens beslut angående barnmatens och modersmjölksersättningens sammansättning och bruksanvisning
446/1983
Statsrådets beslut om höjning av ersättningarna för produktionsändringsavtal som ingåtts åren 1977-1982
445/1983
Statsrådets beslut om arealtillägg
441/1983
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
438/1983
Förordning om hyresbåtars säkerhet
437/1983
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående fastställande av boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning för år 1983
430/1983
Förordning om angivande av konsumtionsvaras ursprungsland
429/1983
Förordning om bringande i kraft av en ändring av tullkonventionen om tillfällig införsel av kommersiella fordon
428/1983
Förordning om bringande i kraft av kulturavtalet med Kuba
427/1983
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Danmark, lsland, Norge och Sverige om samarbete mellan myndigheter och institutioner inom den yrkesinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningen
426/1983
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
425/1983
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område
422/1983
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
421/1983
Lag om förenande av vissa strandområden med lägenheter i Utsjoki kommun
420/1983
Förordning om bringande i kraft av 1972 års tullkonvention rörande containrar
419/1983
Förordning om bringande i kraft av 1980 års internationella kakaoavtal
418/1983
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i 1980 års internationella kakaoavtal
417/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunden för i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett förskott år 1983
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...661 - 616 614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.