Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 ...7 - 4

416/1983
Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för återbäring av omsättningsskatt på importerade förädlingsprodukter
415/1983
Finansministeriets beslut om grunderna för beräkning av primärproduktavdrag vid erläggande av omsättningsskatt på primärproduktavdrag
411/1983
Förordning om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon
408/1983
Förordning om ersättning för examina i finska och svenska språken
407/1983
Förordning angående beloppet av den högsta fulla pensionen från och med den 1 mars 1983 enligt lagen om tjänstemannapensioner
406/1983
Förordning om skydd av valar
405/1983
Förordning om fridlysning av vissa fågelarter
404/1983
Förordning om fridlysning av kräldjur och groddjur
402/1983
Förordning om fridlysning av växter
400/1983
Utlänningslag
399/1983
Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning
398/1983
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
397/1983
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
392/1983
Statsrådets beslut om distriktsindelningen för landsarkiven
389/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående verkställande av överenskommelsen mellan republiken Finland och förbundsrepubliken Tyskland om social trygghet
387/1983
Förordning om delegationen för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom social- och hälsovården
385/1983
Provtagningsförordning
384/1983
Förordning om delegationen för förbindelseväsendet
383/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förteckningen över gifter samt om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen
381/1983
Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...614 - 591 590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.