Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 ...7 - 4

380/1983
Statsrådets beslut om grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa
378/1983
Riksdagens räkenskapsstadga
377/1983
Arbetsordning för Riksdagen
374/1983
Försvarsministeriets beslut om de värnpliktigas inträde i aktiv tjänst år 1984
373/1983
Statsrådets beslut om beviljande av understöd år 1983 för vård och rehabilitering av sjukt barn
372/1983
Statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av grundskolbyggnader samt normalpris för dessa byggnader
371/1983
Statsrådets beslut om grunderna för fördelning av understöd för reparationsverksamhet i energihushållningssyfte
370/1983
Lag om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
361/1983
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt
360/1983
Skattestyrelsens beslut om begränsningar för utgivande av innehållningsbevis
359/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om polisens tjänstemärke
354/1983
Statsrådets beslut om lastkranar och besiktning av dem
350/1983
Förordning om ikraftträdande i förhållande till Danmark och Sverige av lagen angående ändring av 2 § lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
348/1983
Förordning om ikraftträdande av lagen angående ändring av 6 § lagen om godkännande och verkställighet av den i Köpenhamn den 7 november 1933 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående konkurs
346/1983
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om konkurs samt om ikraftträdande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
345/1983
Lag angående godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om konkurs
344/1983
Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner
340/1983
Statsrådets beslut om temporär sänkning av räntan på vissa bostadslån
331/1983
Militär disciplinlag
328/1983
Lag om införande av militära rättegångslagen
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...590 - 545 537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.