Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

33/1983
Trafikministeriets beslut angående besiktningskontor och -byråer samt deras verksamhetsområden
30/1983
Statsrådets beslut om sänkning av priset på inhemsk potatisstärkelse i vissa fall .
27/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar inom utrikesförvaltningen
26/1983
Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad
25/1983
Förordning om deltidsarbete vid statens ämbetsverk och inrättningar
24/1983
Förordning angående bringande i kraft av en ändring av avtalet med Bulgarien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
23/1983
Förordning angående bringande i kraft av en ändring av avtalet med Tjeckoslovakien om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
22/1983
Förordning angående bringande i kraft av en ändring av avtalet med Ungern om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
21/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriet underlydande förvaltningsområden
20/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar inom trafikministeriets förvaltningsområde
19/1983
Förordning om inrättande av tjänster inom jord- och skogsbruksministeriet underlydande distriktsförvaltning för fiskerihushållningen
18/1983
Förordning om inrättande av vissa tjänster vid högskolor
16/1983
Förordning om inrättande av en direktörstjänst vid Helsingfors universitets forsknings- och utbildningscentral i Lahtis
15/1983
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst vid Helsingfors universitet
14/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar vid finansministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
12/1983
Lag om ändring av grunderna för vissa ämbetsverks och inrättningars utgiftsstater .
11/1983
Republiken Finlands statsförslag för år 1983
10/1983
Finansministeriets beslut om inkomst som skall läggas till grund för det förskott som bör uppbäras under år 1983
9/1983
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
8/1983
Finansministeriets beslut om grunder för bestämmandet av värde av jordbruksjord
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.