Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 ...7 - 4

327/1983
Lag om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
326/1983
Militär rättegångslag
321/1983
Lag om komplettering av strafflagen med stadganden angående militära brott
320/1983
Statsrådets beslut om villkoren för industritullar
319/1983
Statsrådets beslut om de villkor på vilka vissa produkter befrias från accis
318/1983
Statsrådets beslut om överföring av vissa tjänster och befattningar vid finansministeriet
317/1983
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid post- och televerket
316/1983
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriet
314/1983
Förordning om temporärt anordnande av studier för musiklärarexamen vid Sibelius-Akademin
312/1983
Förordning om bringande i kraft av avtalet med Sverige om de riktlinjer som skall iakttagas vid expon på kärnenergins område av material, teknologi eller utrustning
310/1983
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
309/1983
Förordning om avgifter för skogsforskningsinstitutets prestationer
306/1983
Finansministeriets beslut om de ursprungsregler, som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
303/1983
Lag om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
299/1983
Förordning om det jubileumsmynt som präglas med anledning av de första Världsmästerskapen i friidrott år 1983
294/1983
Statsrådets beslut om fastställande av i lagen om semesterpenning för småföretagare avsedda beloppet av maximiårsinkomsten och storleken av semesterpenning
292/1983
Förordning om fritidsfarkosters flaggor
291/1983
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Rumänien om begränsning och övervakning av importen av vissa textilprodukter från Rumänien
286/1983
Förordning om inrättande av en professorstjänst i rättspsykiatri vid Kuopio högskola
285/1983
Förordning om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...537 - 492 491 - 455 453 - 417 416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 ...7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.