Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

206/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster och befattningar inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
203/1983
Förordning angående statsborgen för Valvilla Oy:s inhemska och utländska lån
201/1983
Förordning om arbetsdomstolen
198/1983
Förordning om statens tryckericentral
197/1983
Lag om statens tryckericentral
196/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar vid riksarkivet och landsarkiven
195/1983
Förordning om allmänna arkiv
193/1983
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i förvaltningsvetenskap vid Tammerfors universitet
192/1983
Förordning om inrättande av en professorstjänst i strålbehandling och onkologi vid Kuopio högskola
188/1983
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning av stärkelsepotatis
187/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om passgransknings- och gränsövergångsställen
186/1983
Trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om upplåtande av statligt byggnadsarbete på entreprenad
185/1983
Statsrådets beslut angående i 5 § lagen om bostadsproduktion och i 12 § lagen om inlösen av hyresbostäder avsedda bedömningsgrunder
183/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om förhöjning av parkeringsbot
181/1983
Statsrådets beslut om avtal rörande produktion av nötkött
180/1983
Statsrådets beslut om minskad hönsäggsproduktion
179/1983
Statsrådets beslut om minskad mjölkproduktion
178/1983
Statsrådets beslut om ingående av avtal om minskad lantbruksproduktion
177/1983
Statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1983
176/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av en lägenhet från Vaala kommun till Kestilä kommun
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...416 - 381 380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.