Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

175/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av två lägenheter från Kuru kommun till Parkano stad
174/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av en lägenhet från Lundo kommun till St. Karins kommun
173/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av två lägenheter från Åbo stad till St. Karins kommun
172/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av en lägenhet från Mouhijärvi kommun till Tavastkyro kommun
171/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om överföring av en lägenhet från Vammala stad till Tavastkyro kommun
170/1983
Förordning om upphävande av förordningen om rätt för inrättning för alstrande och överföring av elektrisk energi att erhålla samtal med företrädesrätt
166/1983
Förordning om jägarnas centralorganisations indelning i jaktvårdsdistrikt
165/1983
Förordning om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland
161/1983
Lag om teknologiska utvecklingscentralen
160/1983
Statsrådets beslut om fastställande av maximibeloppet för kommunens andel av kostnaderna för enligt folkpensionslagen utgående tilläggsdelar för år 1983
157/1983
Statsrådets beslut om bly- och bensinhalten i motorbensin
156/1983
Förordning om styrning och balansering av lantbruksproduktionen
153/1983
Förordning om inrättande och indragning av tjänster vid undervisningsministeriet och ministeriet underlydande förvaltningsområden
151/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar i anslutning till grundandet av miljöministeriet
150/1983
Trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
148/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om ränta för räntestödslån, som beviljas för verkställande av industrins luftvårdsinvesteringar och investeringar som främjar återvinning av avfall samt för anläggande och iståndsättning av allmänna avfallsbehandlingsplatser
147/1983
Undervisningsministeriets beslut angående beviljande av rätt att förrätta vigsel åt Luterilainen Sanan Yhdyskunta benämnda religionssamfund
146/1983
Undervisningsministeriets beslut om avförande av Esse baptistförsamling benämnda religionssamfund från registret över religionssamfund
140/1983
Förordning angående fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1983
138/1983
Förordning om Toimiupseeriliitto benämnda förbunds förtjänstmedalj
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.