Författningsändringsregister: 1983

Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

137/1983
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster och befattningar vid jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde
134/1983
Lag om ägobyte mellan staten och Ekenäs stad
133/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om polisens uniform och beväpning
131/1983
Undervisningsministeriets beslut angående inskrivning av Luterilainen Sanan Yhdyskunta benämnda religionssamfund i registret över religionssamfunden
129/1983
Lag om Kuopio universitet
128/1983
Lag om Joensuu universitet
121/1983
Statsrådets beslut om statsandel för hyror för sjukhusens och hälsovårdscentralernas personalbostäder i vissa fall
119/1983
Förordning om rehabilitering av frontveteraner
117/1983
Förordning om kanslinotariernas och notariernas antal i domsagorna
115/1983
Förordning om bringande i kraft av överenskommelsen med Amerikas Förenta Stater om användning av oljehamnen utanför Louisianas kust
110/1983
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för företagens energiinbesparingsinvesteringar
109/1983
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för investeringar som produktionen av inhemskt bränsle förutsätter
108/1983
Handels- och industriministeriets beslut om allmänna villkor för beviljande av räntestödslån för uppförande av anläggningar som använder inhemskt bränsle
98/1983
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagavgiften i vårdanstalter för fallandesjuka
97/1983
Statsrådets beslut om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
96/1983
Statsrådets beslut om avgifter som skall erläggas för byggande och nyttjande samt inspektion av radioanläggningar
93/1983
Förordning angående bringande i kraft av överenskommelsen med Malaysia om övervakning av importen av vissa textilprodukter från Malaysia
88/1983
Lag om ändring av grunderna för utgiftsstaterna för statsrådets kansli och samtliga ministerier
87/1983
Ministeriets för inrikesärendena beslut om allmänna villkor för avfallsåtervinningslån
86/1983
Förordning om förvägrande av besvärsrätt i fråga om beslut av vattenstyrelsen, vilka gäller ersättande av skador, förorsakade av översvämningar åren 1981 och 1982
Författningsändringar i nummerordning

1155 - 1105 ...380 - 328 327 - 285 284 - 248 246 - 210 206 - 176 175 - 138 137 - 86 85 - 34 33 - 8 7 - 4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.